Zaježová

  • V dňoch 18. - 20. novembra 2013 sme sa zúčastnili semináru v Zaježovej . Táto nádherná usadlosť neďaleko Zvolena sa stala na 3 dni našim domovom. Stretli sme sa s novými priateľmi a so zástupcami Živice, s ktorými sme sa dohodli na realizácii nového projetku Záhrada, ktorá učí.
  • Naša škola bude realizovať projekt novej prírodne záhrady v rekonštruovanom objekte starej piešťanskej elektrárne !!!!
Práve o tvorbe prírodných záhrad sme získali  nové informácie na tomto seminári.
  • Viac v samostanej záložke venovanej tomuto úžasnému projektu !
 

Fotogaléria: Zaježová