Náš tím

Enviro koordinátorka projektu

 Ing. Iveta Jakubcová


 

Členovia kolégia Zelenej školy

Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy

Ing. Eva Wernerová - zástupkyňa mesta

Kolégium žiakov:

 

Vladislav Cigna, Ondrej Dzuro, Deniska Jarošová, Palko Klinčuch, Martin Kolár, Diana Pastorková, Danka Petrášová, Kristínka Zmeková, Dušan Pavúr, Matej Oršuliak, Ivanka Ábeloívá, Matej Atalovič, Andrej Bánik, Lucia Belanská, Sofia Luščanová, Kristínka Páleníková, Anetka Palšovičová, Michaela Švolíková, Marek Vavruš