Náš tím

Enviro koordinátorka projektu

 Ing. Iveta Jakubcová


 

Členovia kolégia Zelenej školy

Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy

Ing. Eva Wernerová - zástupkyňa mesta

Kolégium žiakov:

 

Anežka Brišová, Adam Čičo, Radko Dubéci, Alexandra Fodranová, Kristínka Gaššová, Samko Holický, Šimon Hagara, Milan Charvát,

Zuzka Chnapková, Dušanka Koštialová, Tomáš Pápay, Juraj Petríček, Martin Sopko, Veronika Sartorisová,

Kristínka Štepániková, Janka Škodová, Viki Tomanová