Projekt Záhrada, ktorá učí

Poloha areálu: Areál starej piešťanskej elektrárne je situovaný v západnej časti mesta Piešťany, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

Piešťany ležia na pravom brehu rieky Váh, v severnom výbežku Podunajskej roviny, pod úpätím pohoria Považský Inovec, v nadmorskej výške 162 m n. m. Počet obyvateľov sa udáva 28  925 a rozloha mesta je 4 420 ha.

Piešťany sú známe ako kúpeľné mesto na liečbu chorôb pohybových ústrojov a nervových chorôb. Na liečbu sa využívajú sadrovo - sírne termálne vody s teplotou 67 – 69 °C.

Základné informácie o škole: Na realizácii projetku sa podieľajú žiaci a učitelia Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Škola oslávila tento rok 45 rokov od založenia a môže sa pochváliť mnohými úspechmi v odborných a environmentálnych súťažiach. Základným študijným odborom je záhradnícka výroba a služby. V tomto školskom roku študuje na škole 135 žiakov a pracuje 14 učiteľov. Čiže sme škola rodinného typu.

Základné informácie o areáli: pozemok je rovinatý, orientovaný v smere východ – západ, zo žiadnej strany nie je zatienený, rozmer pozemku asi 25x40 m (asi 1000 m2). V súčasnosti sú na ňom umiestnené stavebné materiály a suť, nakoľko v areáli prebieha rekonštrukcia budovy. Záhradu by mali zrealizovať žiaci a učitelia školy. Z toho vyplýva, že spočiatku bude musieť byť práca veľmi intenzívna a po zrealizovaní sa musí zabezbečiť údržba záhrady.

Priestor bude verejne prístupný nielen pre žiakov materských a základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Plánom je vytvoriť záhradu, v ktorej by sa žiaci MŠ a ZŠ mohli učiť spoznávať kolobeh života priamo v prírode, preto predpokladáme jej využitie najmä počas prírodovedných predmetov, školských družín a podobne.

Príbeh záhrady (história a súčasný stav záhrady): Budova piešťanskej elektrárne je architektonicky veľmi cenná tehlová stavba, postavená v roku 1906. Po skončení svojho pôvodného poslania ako obecná dieselová elektráreň, a neskôr rozvodňa, bola vyhlásená za technickú pamiatku.

V roku 2008 sa jej dnešný majiteľ - spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., rozhodla pre jej obnovu. Budova by mala po oprave slúžiť ako multifunkčné „Eureka centrum“, spájajúce technické múzeum, vedecké centrum a výstavné priestory.  V súčasnosti prebieha rekonštrukcia hlavnej budovy a úprava budúceho parkoviska. Ukončenie prác sa plánuje v tomto roku.