EAP 2020 - 2022  téma VODA

 

Environmentálny akčný plán na nové obdobie: je zverejnený aj na nástenke Zelenej školy

EAP_Piestany_SOSzahradnicka.docx (52946)

- výsledky dotazníkov od žiakov, rodičov a učiteľov sú zverejnené aj na nástenke Zelenej školy

DOTAZNÍKrodičia.docx (20,5 kB)
DOTAZNÍKstud.docx (40,9 kB)

Ekokódex navrhol a nakresli Marek Vavrúš z II.AD