Elektroodpad - dopad 4

 

PREČO sme sa zapojili do projektu?

  • milujeme prírodu

  • vidíme neustále kupovanie nových elektrospotrebičov

  • narastá  problém so spracovaním elektroodpadu

  • vznikajú  nelegálne skládky toxického a nebezpečného odpadu.

  • chceme pomôcť !

 

CIELE projektu

- poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

- ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme

- vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu

 

KTO projekt organizuje?

Aktivity budú zrealizované v rámci projektu Elektroodpad - dopad 4 v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy  Živica a firmy SEWA a.s.

Viac informácií na:

https://elektroodpad.zivica.sk/