Stredoškolská odborná činnosť

2020

V tomto školskom roku sa SOČ robila dištančnou formou. Cez to všetko sme mali vynikajúce úspechy.

Dušanka Koštialová  zo IV.A pripravila prácu o Vertikálnych záhradách do odboru Biológia, pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej.

Získala 1. miesto na Krajskom kole SOČ a fantastické 3. miesto na Celoslovenskom kole SOČ.

Kristínka Gaššová zo IV.A pripravila prácu o Náučnom chodníku do odboru Životné prostredie pod vedením Ing. et Ing. Lukáša Vaštíka. Obsadila výborné 2. miesto na Krajskom kole SOČ.

 
 
 
2019

Tento rok sa konal už 41. ročník Celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. V Košiciach – v metropole východu,  sa stretli najlepší stredoškoláci z celého Slovenska, aby predviedli svoje výsledky  v oblasti prírodných vied, humanitných ako aj technických vied. Študenti prešli náročnými okresnými a krajskými kolami, aby prví dvaja postupujúci z každého odboru zabojovali aj v rámci Slovenska.

Prírodné vedy zastupovali dvaja študenti zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. V odbore Biológia postúpil z krajského kola, kde získal 1. miesto Tomáš Pápay. Ten sa venuje už od mladosti pestovaniu gladiol a v posledných dvoch rokoch začal so šľachtením a krížením týchto krásnych rastlín. Jeho práca je veľmi náročná, nakoľko šľachtenie je dlhodobý proces, ale získanie nového fenotypu gladiol bude jeho najväčšou odmenou. Na celoslovenskom kole v náročnej konkurencii obsadil fantastické 1. miesto !

Ďalší študent Šimon Masničák postúpil z krajského kola v odbore Pôdohospodárstvo s prácou Život so včelami. Vo svojej práci sa venoval veľmi aktuálnej téme, nakoľko škola disponuje vlastnými úľmi, o ktoré sa treba starať a snažíme sa o návrat včiel do sadov a parkov.  Na celoslovenskom kole obsadil vynikajúce 5. miesto.

Poďakovanie patrí aj učiteľkám Ing. Ivete Jakubcovej a Ing. Hyacinte Michálkovej, ktoré sa žiakom venovali a pripravovali ich na súťaže.