Stredoškolská odborná činnosť

Tento školský rok sme pripravili práce do odborov:  Životné prostredie,  Pôdohospodárstvo a Voľný čas.

 

  • Odbor Životné prostredie: Kristína Uhrinová - Realizácia kompostoviska
  • Odbor Pôdohospodárstvo: Matúš Ščipák - Rez jabloní a realizácia expozícií
  • Odbor Voľný čas: Klaudia Martinková - Kvety pre všetkých
  • Krajské kolo prebehlo v Galante 30. marca 2017
  • Všetci študneti zabodovali a získali ocenenia:
  •  V odbore Životné prostredie sme získali 1. miesto !
  •  V odbore Pôdohospodárstvo sme získali 1.  miesto ! 
  • V odbore Voľný čas sme získali 3.  miesto !  

Kristínka a Matúš postúpili na celoslovenské  kolo SOČ. V Banskej Bystrici  získala Kristínka Uhrinová fantastické 1. miesto v odbore Životné prostredi !!!!! Matúš Ščipák získal 3. miesto v odbore Pôdohospodárstvo. 

Obom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy !!!