Deň fascinácie rastlinami

Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch organizoval  medzinárodnú akciu Deň fascinácie rastlinami pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do tejto akcie je zapojených len niekoľko subjektov na svete a práve preto je veľkým ocenením práce výskumných pracovníkov v Piešťanoch, že získali možnosť zorganizovať túto akciu.

Počas celého dňa pripravili pracovníci praktické pokusy, expozície a ochutnávky rastlinných produktov. Žiaci  II. ročníka si prezreli priestory skleníkov, pokusných políčok, génovej banky a dozvedeli sa množstvo informácii o šľachtení rastlín.

Fotogaléria: Deň fascinácie rastlinami