Svetový deň vody

22. marec 2022

Aj študenti záhradníckej školy si pripomenuli tento významný deň. Škola je držiteľom zástavy projektu ECO SCHOOLS - Zelená škola. 

V tomto školskom roku plníme v našom environmentálnom akčnom pláne rôzne aktivity spojené práve s vodou. 

Svetový deň vody sme si pripomenuli pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej prednáškovým pásmom, ktorý obohatili študnetky II.AD triedy svojim rovesníckym vzdelávaním. 

K dispozícii bol aj vodný bar, ktorým sme  chceli poukázať na obrovské prírodné vodné bohatstvo, ktoré máme na Slovensku a o ktoré sa treba starať.