ENERSOL

  • V dňoch 10 - 11. apríla 2014 sa konalo medzinárodné kolo ENERSOLU v Českej republike v Otrokovicich. 
  • Študent druhého ročníka Patrik Mošon reprezentoval svojou prácou o pestovní Sidy obojpohlavnej na energetické využitie. 
  • Vo veľkej konkurencii najlepších súťažiacich z Čiech, Rakúska a Slovenska obsadil fantastické 2. miesto v kategórii jednotlivcov !

Na súťaž sa musel kvalifikovať cez krajské kolo a následne aj celoslovenské kolo !!!

Krajské kolo Enersolu prebehlo v Trnave dňa 7.marca 2014.

Hlavná kategória: Patrik Mošon a Anna Mária Vaňová obsadili 2. miesto s prácou na tému:

Pestovanie a využitie Sidy obojpohlavnej.

Vedľajšia kategória: Anna Mária Vaňová súťažila s návrhom plagátu Zelená škola a obsadila 3. miesto.

Celoslovenské kolo Enersolu:

Konalo sa v dňoch 2 – 4. apríla 2014 v Senici.

Postupujúci študenti Patrik Mošon a Anna Mária Vaňová s prácou na tému: Pestovanie a využitie Sidy obojpohlavnej, obsadili 4. miesto.

Stali sa náhradníkmi na medzinárodné kolo Enersolu, A tam dopadli úžasne, Nechali za sebou silnú konkurenciu súťažiach.

Žiakov pripravila Ing. Iveta Jakubcová

 

Fotogaléria: ENERSOL