Deň Zeme a Deň ZELENEJ ŠKOLY

2022 - nakoľko sme sa tento školský rok stali nájomníkmi v našej prekrásnej Botanickej záhrade, museli sme pripôsobiť aj všetky naše aktivity danej situácii.

Na tento Deň Zeme sme pripravili akciu Spoznajme silu byliniek:

  • V teréne sme zbierali nielen liečivé rastliny, ale povedali sme si niečo aj o ich účinkoch na zdravie človeka, oboznámili sme  sa so zberom, sušením, ale aj s botanickou charakteristikou a systematickým zatriedením jednotlivých rastlín. 

  • Študenti  pracovali v skupinách a nakoniec si  jednotlivé skupiny navzájom porovnávali zistené fakty formou rovesníckeho vzdelávania.

  • O našej akcii sme informovali aj na webe:

  • https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/

Pred pandémiou sme v tento deň  otvorili brány našej školy a Botanickej záhrady návštevníkom materských a základných škôl. Nakoľko bola našou prioritnou témou Záhrada, ktorá učí, tak študenti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch pripravili pestrý program po celom areáli školy.

Študenti školy formou  rovesníckeho vzdelávania previedli žiakov cez pripravené stanovištia, kde návštevníci vypĺňali pracovný list. Ako prvé stanovište sme mali pripravené spoznávanie ovocných drevín v pomologickom sade.  Tu sme učili návštevníkov spoznávať  známe aj menej známe ovocné druhy podľa kvetu a listu, napríklad mišpulu, oskorušu, jostu.

Na ďalšom stanovišti sa naučili návštevníci správne zasadiť rastlinku a spoznávali liečivé rastliny, bylinky, ale aj buriny.

Pripravili sme aj ukážky menej známych spôsobov pestovania rastlín ( ale v súčasnosti veľmi moderných) a to formou realizácie bylinkovej špirály, ukázali sme ako si pripraviť vertikálnu záhradku z paliet – tieto ukážky zaujali najmä starších návštevníkov. Z vŕbového prútia sme zas ukazovali realizáciu tvorby kompostoviska a tiež sme pripravili ukážku pestovania vo vyvýšenom záhone.

Na ďalších stanovištiach sme učili návštevníkov správne triediť odpad a tiež sme pripravili meteorologické stanovište, kde sa naučili rozoznávať jednotlivé typy oblakov.

Pre hladošov sme pripravili tvarohovú nátierku, pričom sme vyberali rožky z piešťanskej pekárne a slovenský tvaroh. Nátierku sme ochutili množstvom vlastnej pažítky, ktorú si pestujeme na záhone Zelenej školy. Pripravili sme aj ochutnávku jedlých kvietkov – rožky sme ozdobili fialkami a hluchavkami.

Na všetkých stanovištiach pracovali naši žiaci – členovia kolégia Zelenej školy. Samozrejme pomáhali aj ostatní žiaci ako sprievodcovia. Naša škola je malá – máme len 60 žiakov, ale o to viac sa snažíme vytvoriť príjemnú domácu atmosféru, čo sa nám hádam aj podarilo.

Nakoľko tento rok nám počasie prialo, tak nakoniec sa žiaci materských a základných škôl mohli do sýtosti naskákať a nabehať na prekážkovej dráhe v našej Botanickej záhrade.

Celú akciu som pripravovala so svojimi žiakmi a veru mnohí, ktorí  si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, mali toho dosť. Nečudo, veď prišlo takmer 500 návštevníkov !!!!

Deň Zeme 2019 - museli sme zrušiť využitie vonkajších priestorov  pre inštalovanie lešenia okolo školy a tak sme pripravili športovo - súťažný deň pre našich žiakov školy.

Deň Zeme 2020 a 2021 sme museli zrušiť pre zatvorenie škôl z dôvodu pandémie.