Deň Zeme a Deň ZELENEJ ŠKOLY 2016

 

  • 22.apríla 2016 sme už pošiestykrát oslávili Deň Zeme v našej krásnej Botanickej záhrade.Tento deň bol zároveň aj Dňom osláv  Zelených škôl.

Pre našich návštevníkov sme pripravili množstvo hier .

  • Po zaregistrovaní a získaní pracovného listu sa presunuli do školského pomologického sadu, kde sa  naučili spoznávať ovocné druhy. Na ďalších stanovištiach sa naučili určovať dreviny podľa kôry, naučili sa spoznávať šišky , vysádzať správne kvetinky, či spoznávať buriny
  • Ďalej sa prešli po  botanickej záhrade  a hľadali označené dreviny, na ktorých sa oboznamovali s habitusom drevín.  Na ostatných stanovištiach boli pripravené hry. Od prekážkovej dráhy, skákania vo vreci,  behu po lavičke až po hádzanie šišiek.
  • Tento rok sme pripravili aj stavby z vŕbového prútia a žiaci si mohli vyskúšať vypletanie ohrady.
  • Zbierka pre Martinku z Handlovej  - tak znel názov ďalšieho stanovišťa. Vyzbierali sme niekoľko vriec plastových vrchnáčikov, ktoré jej odovzdáme.
  • Pripravili sem aj výstavu Vernisáž o Biómoch Brazílie. Na jej otvorenie prišla aj osobne kultúrna atašé z brazílskeho veľvyslanectva a zástapkyňa z Portugalského inštitútu.
  • Vrámci plnenia EAP Zelenej školy sme pripravili aj Vodný bar. Tu sme žiakom podávali čajové zmesi z vlastných byliniek a tiež mali na výber ochutnávku slovenských minerálnych vôd. Chceli sme deťom ukázať, aké je Slovensko bohaté na minerálne vody a aby uprednostňovali pitie vody pred pitím sladkých a energetických nápojov.
  • Na poslednom stanovišti dokončili pracovný list a mohli si vybrať z veľkého výberu hračiek. Všetky hračky priniesli žiaci našej školy z domu. Takto aj staršie hračky dostali druhú šancu na potešenie malých návštevníkov. Aj napriek studenému počasiu prišlo množstvo  detí zo základných a materských škôl.
  • Prišlo vyše 600 návštevníkov !!!!