Deň Zeme a Deň ZELENEJ ŠKOLY 2018

 

Deň Zeme a Zelených škôl sme oslávili 19. apríla 2018.

V tento deň sme otvorili brány našej školy a Botanickej záhrady návštevníkom materských a základných škôl. Nakoľko je našou prioritnou témou Záhrada, ktorá učí, tak študenti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch pripravili pestrý program po celom areáli školy.

Študenti školy formou  rovesníckeho vzdelávania previedli žiakov cez pripravené stanovištia, kde návštevníci vypĺňali pracovný list. Ako prvé stanovište sme mali pripravené spoznávanie ovocných drevín v pomologickom sade.  Tu sme učili návštevníkov spoznávať  známe aj menej známe ovocné druhy podľa kvetu a listu, napríklad mišpulu, oskorušu, jostu.

Na ďalšom stanovišti sa naučili návštevníci správne zasadiť rastlinku a spoznávali liečivé rastliny, bylinky, ale aj buriny.

Pripravili sme aj ukážky menej známych spôsobov pestovania rastlín ( ale v súčasnosti veľmi moderných) a to formou realizácie bylinkovej špirály, ukázali sme ako si pripraviť vertikálnu záhradku z paliet – tieto ukážky zaujali najmä starších návštevníkov. Z vŕbového prútia sme zas ukazovali realizáciu tvorby kompostoviska a tiež sme pripravili ukážku pestovania vo vyvýšenom záhone.

Na ďalších stanovištiach sme učili návštevníkov správne triediť odpad a tiež sme pripravili meteorologické stanovište, kde sa naučili rozoznávať jednotlivé typy oblakov.

Pre hladošov sme pripravili tvarohovú nátierku, pričom sme vyberali rožky z piešťanskej pekárne a slovenský tvaroh. Nátierku sme ochutili množstvom vlastnej pažítky, ktorú si pestujeme na záhone Zelenej školy. Pripravili sme aj ochutnávku jedlých kvietkov – rožky sme ozdobili fialkami a hluchavkami.

Na všetkých stanovištiach pracovali naši žiaci – členovia kolégia Zelenej školy. Samozrejme pomáhali aj ostatní žiaci ako sprievodcovia. Naša škola je malá – máme len 60 žiakov, ale o to viac sa snažíme vytvoriť príjemnú domácu atmosféru, čo sa nám hádam aj podarilo.

Nakoľko tento rok nám počasie prialo, tak nakoniec sa žiaci materských a základných škôl mohli do sýtosti naskákať a nabehať na prekážkovej dráhe v našej Botanickej záhrade.

Celú akciu som pripravovala so svojimi žiakmi a veru mnohí, ktorí  si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, mali toho dosť. Nečudo, veď prišlo takmer 500 návštevníkov !!!!