Gesto pre čisté mesto

Študenti školy sa  každoročne v marci zúčastňujú akcie Gesto pre mesto. Táto dobrovoľná akcia je zameraná na čistenie mesta po zime a organizuje ju Odbor Životného prostredia Mestského úradu v Piesťanoch.

Naším úsekom je najčastejšie trasa od Bratislavskej cesty po Polikliniku, vrátane lesoparku. Obyvatelia mesta vedia, že tento úsek patrí k tým najviac znečisteným, nakoľko sa tu nachádza množstvočiernych skládok, brlohov po bezdomovcoch a narkomanoch. Zároveň je to blízka lokalita pre psíčkarov z blízkeho sídliska Adam Trajan.

Veľká vďaka patrí všetkým študentom, ktorí sa pustili do práce bez nároklu na odmenu a na fotografiách vidno množstvo nazberaného odpadu.

Fotogaléria: Gesto pre mesto