Učenie v prírode

V rámci projektového vyučovania biológie a chémie sme sa rozhodli , že využijeme prvé jarné slnečné dni a prenesieme vyučovanie z tried von. V areáli školy máme vytvorenú „učebňu“, stačilo si pripraviť provizórnu tabuľu a vyučovanie mohlo začať.

Žiaci boli spokojní a aj keď sedeli na zemi, počúvali a pracovali podľa pokynov vyučujúcich.

Fotogaléria: Učenie v prírode