ZIMNÝ SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY

30.11.2013 19:57

27. novembra 2013 sa konal zimný seminár Zelenej školy v Bratislave. 

Zúčastnili sa ho koordinátorka Zelenej školy Ing. Iveta Jakubcová a žiačky kolégia Danka Kučerová a Ivanka Piovarčiová. Počas semináru sa žiačky venovali tímovým hrám. Tie boli zamerané riešenie environmentálnych úloh hravou formou. Koordinátorky zas riešili úlohy ohľadom spracovania akčného plánu tzv. EAP a zaoberali sa monitoringom EAP.