CERTIFIKÁT - Zelená škola

12.02.2013 09:32

Získali sme Certifikát Zelenej školy a zástavu Zelenej školy !!! 

Stali sme sa súčasťou medzinárodného projetku Eco Schools !!

Tento rok sme zapojený do projektu Zelená škola už piaty rok. Po riešení témy Zeleň sa kolégium rozhodlo pokračovať témou Odpady a najnovší environmentálny akčný plán sme zamerali na tému VODA. Najskôr sme si spravili audit a na jeho základe sme vypracovali  environmentálny akčný plán na roky 2015 - 2017. 

Na základe záverečného hodnotenia v máji 2015 sme opäť získali Certikát Zelenej školy! Ocenenie sme si prebrali na Slávnostnej certifikácii Zelených škôl 9. októbra 2015. Certifikácie sa zúčastnil  aj  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler.

Nakoľko sme sa ale zapojili do projektu Záhrada, ktorá učí, budeme zrejme musieť skĺbiť dve témy dohromady. Odpady aj Zeleň !

Ale my to zvládneme !!!!

Sledujte Kalendár akcií a príďte podporiť našich študentov !