Náš tím

Enviro koordinátorka projektu

 Ing. Iveta Jakubcová


 

Členovia kolégia Zelenej školy

Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy

Ing. Eva Wernerová - zástupkyňa mesta

Kolégium žiakov:

 

Marek Bištura                                   Milan Palík

Adam Bulla                                        Danka Ružičková

Katka Cisáriková                               Patrícia Sitárová

Alžbetka Horanová                           Peťa Stručková

Lucia Chmolová                                 Alex Turský

Kristínka Miháliková                         Lenka Vavrová

Šimon Masničák                                Peter Morvay