SLÁVNOSTNÁ CERTIFIKÁCIA Zelených škôl

13.10.2015 09:44

V dňoch 8 - 9. októbra 2015 si všetci členoviai Zelených škôl na Slovensku prebrali Certifikáty a zástavy Zelených škôl na slávnostnej ceertifikácii. Tento rok sme sa zišli v priestoroch obnovenej piešťanskej elektrárne. Prítomný bol aj Ministre školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, kroého privítala, ako aj celýn programom viedla Mirka Piláriková.

Program bol veľmi bohatý. Už vo štvrtok sa členovia kolégií zúčastnili spolu so svojimi učiteľkami zaujímavých workshopov. V piatok sme sa opäť stretli a počas programu sme si zaspievali a poniektorí aj zatancovali pri našej novej modernej hymne! 

Všetci sme si s hrdosťou prebrali Certifikáty a zástavy Zelenej školy. Certifácie sa zúčastnili Ing. Iveta Jakubcová - ako kordinátorka projektu a členky nového kolégia Katka Cisáriková a Alžbetka Horanová.