ECO - EXPERT projekt - Medzinárodný projekt

 

Študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch sa zúčastnili v dňoch od 29. mája – 3. júna medzinárodného Eco-expert projektu v Českej republike. Tento rok prebiehal už 18. ročník tohto projektu. Študenti pracovali v medzinárodných tímoch, ktoré  pozostávali zo študentov z Rakúska, Poľska, Maďarska a z Českej republiky.

Tento rok bola hostiteľom SOŠ ekologická a potravinárska vo Veselí nad Lužnicou. Jednotlivé tímy plnili rôzne úlohy. Tímy pracovali v oblasti nutričných hodnôt potravín a senzorických rozborov mliečnych a iných výrobkov, ale aj v oblasti fotovoltaiky, či spoznávali chránené územia rašeliny a špeciálne mokraďové ekosystémy, ktoré daná lokalita južných Čiech  ponúka.

Nakoľko celý projekt prebiehal v anglickom jazyku, študenti si overili svoje jazykové zručnosti a  nadviazali aj množstvo priateľstiev. Myslím si, že účasť v takomto projekte je veľmi motivujúca a preverí nielen ich jazykové, ale aj študijné vedomosti. 

Projektu sa zúčastnili žiaci 1.2. a 3. ročníka spolu so svojimi profesorkami - Ing. Ivetkou Jakubcovou a Ing. Kvetkou Krhcnárovou.