EAP 2017 - 2020

 

Náš EAP bol pôvodne plánovaný na roky 2017 - 2019. Nakoľko v roku 2019 začala rekonštrukcia strechy školy a okolo celej školy bolo inštalované lešenie, mali sme zakázané z bezpečnostých dôvodov pozývať deti z materských a základných škôl na nášho areálu. Taktiež aj naši žiaci mali obmedzený pohyb v areály školy.

Z toho dôvodu sme požiadali o posunutie hodnotiaceho obdobia na jar 2020.

Ako všetci vieme, jar 2020 bola poznačená pandémiou a školy boli zatvorené.

Aj tak sme sa počas týchto ťažkých rokov venovali edukatívnemu vzdelávaniu a vytvorili niekoľko veľmi pekných akcií. 

Naši študenti zorganizovali Deň zdravia v októbri ( 2018,2019 a 2020) a Deň Zeme 2018, kde vytvorili niekoľko stanovíšť, na ktroých učili návštevníkov spoznávať bylinky, netradičné pestovanie vo vertikálnej a strešnej záhradke, ako rastú rastliny vo vyvýšených záhonoch, čo je to Fair Trade a venovali sa aj mnohých iným aktivitám. V roku 2019 sme zorganizovali Deň Zeme ako športovo- súťažný - pre celú školu.

Prečítaje si niečo o našich aktivitách v nasledujúcej správe :