Dotazník

 

Začíname nové dvojročné obdobie Zelenej školy  2017 / 2019 a potrebujeme poznať Vaše názory, aby sme mohli vypracovať Environmnetálny akčný plán.

Prosím vyplňte tento jednoduchý dotazník:

 
 

Výsledky dotazníka: