Kolégium Zelenej školy - september 2015 - jún 2017