Ocenenie dvojročnej práce - hrdí členovia kolégia pod získanou zástavou naše prvé kolégium 2011-2015